You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

โปสการ์ด การ์ดเชิญ

          งานพิมพ์การ์ด ขนาด 4x6 นิ้ว , ขนาด 5x7 นิ้ว , (หรือขนาดตามต้องการ) แนะนำเป็นกระดาษมาร์ชโมโล่ 262 แกรม พิมพ์ได้ทั้งแบบตัดปลิวหรือพับตามแบบหรือไดคัตตามแบบ รับพิมพ์ขั้นต่ำ 100 แฟ่นขึ้นไป
          ติดต่อฝ่ายขายงานพิมพ์ เพื่อขอรับบริการในราคาโปรโมชั่นพิเศษ
          081-3518125 / 085-3393453 / 095-2538050 / 081-3518121 / 095-7288121 / 083-1059999
          email : 105printing@gmail.com
          หรือ LINE: @105printing (ใส่@นำ)