You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
          เนื่องจากในปัจจุบัน ช่องทางการติดต่อทางออนไลน์ได้เพิ่มมากขึ้น เพื่อความสะดวกสบายในการติดต่อ อย่างไรก็ดี เพื่อป้องกันเหตุแอบอ้าง หรือเป็นช่องทางที่อาจจะนำไปสู่ความเสียหายของลูกค้าได้ ทางบริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า ทางบริษัทฯไม่มีนโยบาย การติดต่อผ่านช่องทาง SOCIAL NETWORK ส่วนบุคคล หรือ การเลียนแบบ หรือแอบอ้างใดๆ และบริษัทฯ ไม่มีนโยบายการโอนชำระเงินเข้าบัญชีบุคคล

          และขอแจ้งช่องทางการติดต่อกับบริษัทฯ
          Email : 105printing@gmail.com
          Line ID: @105printing (ใส่@นำหน้า)
          Facebook https://www.facebook.com/105printing
          Tel: 02-753-5560 / 086-335-9135 / 089-671-8121 / 095-253-8050 / 095-553-2233 / 083-105-8888
          สายด่วน 083-105-8888 / 083-105-9999


1. เลือกระบบการให้บริการ
          - บริการออนไลน์ ( On-Line Service )
ท่านสามารถสอบถามราคา หรือ ส่งไฟล์งานขนาดใหญ่ให้เราได้ ผ่านทางอีเมล 105printing@gmail.com หรือ LineID: @105printing (ใส่@นำหน้า)

          - บริการออฟไลน์ ( Off-Line Service)
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-753-5560 / 086-335-9135 / 089-671-8121 / 095-253-8050 / 095-553-2233 / 083-105-8888
2. ยืนยันคำสั่งซื้อและชำระเงินมัดจำตามเงื่อนไข
          ยืนยันการสั่งซื้อของท่าน โดยชำระเงินตามจำนวนเงิน และ เงื่อนไขการสั่งซื้อที่ได้รับแจ้งจากบริษัทฯ โดย วิธีโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี
กสิกรไทย สุขุมวิท 107 บริษัท วัน โอ ไฟว์ ดิจิตอลพริ้นติ้ง จำกัด ออมทรัพย์ 571-2-00933-2
ยูโอบี บางนา กม.2 บริษัท วัน โอ ไฟว์ ดิจิตอลพริ้นติ้ง จำกัด ออมทรัพย์ 767-1384-52-4
          *บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเริ่มการปรูฟงาน หรือ ผลิตงานให้แก่ท่าน เมื่อได้รับการยืนยันการชำระเงินตามเงื่อนไขในใบเสนอราคาแล้วเท่านั้น และทางบริษัทจะมีการติดต่อกลับเพื่อยืนยันการชำระงินของท่านทุกครั้ง
          * กรณีลูกค้านิติบุคคล กรุณานำส่งใบหักภาษี ณ ที่จ่าย ถึงฝ่ายบัญชี
          * ผู้สั่งซื้อต้องจ่ายเงินมัดจำ 50% ของยอดเงินทั้งหมดเมื่อสั่งซื้อ และชำระส่วนที่เหลือทันทีเมื่ออนุมัติให้ผลิตงาน

          การยกเลิกคำสั่งซื้อ
          เนื่องจากงานพิมพ์เป็นงานสั่งผลิตเฉพาะราย และไม่สามารถนำสินค้าที่ผลิตแล้วไปจำหน่ายต่อได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการการยกเลิกคำสั่งซื้อของท่าน หลังจากที่ท่านทำการอนุมัติปรูฟเพื่อทำการผลิตแล้ว โดยท่านไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ เนื่องจากบริษัทฯ มีการดำเนินการผลิตในขั้นตอนต่อไปแล้ว
          ในกรณีที่รายการสั่งซื้อนั้นเกิดการยกเลิกขึ้นก่อนการอนุมัติปรูฟ และเราได้รับการชำระเงินมัดจำสำหรับคำสั่งซื้อนั้นเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ จะทำการคืนเงินให้ท่านเป็นสัดส่วนโดยสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาถึงค่าใช้จ่ายในการผลิตงานที่เกิดขึ้นจริงแล้วเท่านั้น
          ในกรณีที่ท่านสั่งซื้องานโดยมีคำสั่งให้ผลิตงานด่วน โดยไม่ปรูฟ จะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้
3. แจ้งการโอนเงิน
          เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการผลิตงานให้แก่ท่าน เมื่อชำระเงินแล้วกรุณาแจ้งการชำระเงินของท่านทันที
หรือ ส่งใบนำฝาก( Pay-in Slip) ทางแฟกซ์หรืออีเมล์ ถึง ฝ่ายขาย พร้อมระบุชื่อและเบอร์ติดต่อกลับของท่านที่
เบอร์แฟกซ์ 02-753-5560 หรือ email : 105printing@gmail.com

          ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับการยืนยันการรับชำระเงินภายใน 48 ชั่วโมง กรุณาติดต่อฝ่ายบัญชี ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-753-5560 หรือ email : 105printing@gmail.com
4. เจ้าหน้าที่ทำการปรูฟงานให้ท่านเพื่อยืนยันแบบ และ / หรือ ทำการผลิตต่อไป
          การจัดส่งสินค้า เมื่อบริษัทฯ ผลิตงานเสร็จพร้อมส่งมอบแล้ว จะแจ้งให้ลูกค้าทราบ เพื่อให้มารับสินค้าได้ หากต้องการให้จัดส่งให้ กรุณาสอบถามรายละเอียดจากฝ่ายขาย ดังนี้
          - รับปรูฟงานไฟล์ PDF ทางอีเมลล์ หรือ LINE ฟรี ไม่เสียค่าบริการ
          - รับปรูฟงานโดยส่งตัวอย่างงานถึงสถานที่ เสียค่าใช้จ่ายตามจริง (ขึ้นกับลักษณะงาน เริ่มต้น 300 บาท)

          เงื่อนไขการจัดส่ง
          กรณีบริษัทฯเป็นผู้จัดส่ง
          - บริษัทฯจัดส่งสินค้าหลังจากได้ตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น ทั้งค่าสินค้า และค่าจัดส่ง ( ถ้ามี )
          - บริษัทฯจัดส่งสินค้า วันละ 1 ครั้ง เว้นวันหยุดราชการ สินค้าที่ผลิตเสร็จสมบูรณ์ในก่อน 8.30 น. จะถูกส่งภายในวันเดียวกัน ทั้งนี้ถ้าไม่สามารถจัดส่งในวันนั้นได้ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการจัดส่งสินค้าในวันทำการถัดไป
          - หากต้องการให้จัดส่งด่วนเฉพาะท่าน นอกรอบเป็นกรณีพิเศษ ทางบริษัทฯจะอำนวยความสะดวกในการประสานบริการจัดส่งพิเศษกับบริการจัดส่ง หรือ ขนส่งเอกสารเท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายในการขนส่งพิเศษ ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบเต็มจำนวน
          - บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าล่าช้าได้ แต่ไม่เกิน 3 วันทำการ และจะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความล่าช้าที่เกิดขึ้น

          กรณีส่งทางไปรษณีย์ EMS / Kerry Express / หรือขนส่งเอกชน
          - กรณีส่งโดยไปรษณีย์ ผ่าน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ผู้ให้บริการขนส่งอื่นๆ ระยะเวลาในการจัดส่งจะเป็นตามที่ผู้ให้บริการจัดส่งกำหนด
          - เมื่อสินค้าถูกส่งไปแล้ว บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือผู้ให้บริการขนส่ง จะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายของสินค้าที่เกิดขึ้น ในกรณีที่สินค้าเกิดความเสียหายจากการส่งทาง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือผู้ให้บริการขนส่ง จะรับภาระชดเชยตามอัตราที่ ผู้ให้บริการขนส่งกำหนดไว้ ซึ่งทางบริษัทฯจะคืนให้ลูกค้าเมื่อได้รับค่าชดเชยจาก บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) แล้ว
          - ในกรณีที่สินค้าถูกส่งกลับคืนมายังบริษัทฯ เนื่องจากข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้มีความผิดพลาด ลูกค้าต้องชำระค่าจัดส่งสินค้าใหม่อีกครั้ง
5. จัดส่งงานให้ท่าน
          - ในเขตให้บริการ บริการรับ-ส่ง ฟรี เมื่อใช้บริการครบตามกำหนด ( กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขการจัดส่งฟรีจากฝ่ายขาย )
          - นอกเขตให้บริการ ค่าส่งไปรษณีย์ (ตามอัตราจริง) หรือ คิดค่าบริการส่งโดยรถบริษัทฯครั้งละ 300 บาท ขึ้นไป
          - ต่างจังหวัด คิดค่าส่งไปรษณีย์ หรือ รถขนส่ง (ตามอัตราจริง)
6. ตรวจสอบความถูกต้อง
          ลูกค้าควรตรวจสอบความถูกต้องและจำนวนสินค้าทันทีเมื่อได้รับสินค้า หากสินค้าที่ได้รับไม่ถูกต้อง กรุณานาสินค้าเข้ามายังบริษัทภายในระยะเวลา 7 วันหรือติดต่อที่ 02-753-5560