You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

หนังสือเรียน หรือแบบฝึกหัด

          งานพิมพ์บทเรียน หรือแบบฝึกหัด ขนาดรูปเล่ม A5, A4
          ปกกระดาษอาร์ตการ์ด 260แกรม พิมพ์ 4สี 1ด้าน หรือ 2ด้าน
          เคลือบ PVC เงา/ด้าน 1ด้าน, UV เงา (เว้นช่องไว้เขียนชื่อ)
          เนื้อในกระดาษปอน 80แกรม พิมพ์สี หรือขาวดา
          เข้าเล่มเย็บแม็กมุงหลังคา

          รับพิมพ์ขั้นต่ำ 100 เล่ม

          ติดต่อฝ่ายขายงานพิมพ์ เพื่อขอรับบริการในราคาโปรโมชั่นพิเศษ
          089-6718121 / 085-3393453 / 095-2538050 / 081-3518121 / 095-7288121 / 083-1059999
          email : 105printing@gmail.com
          หรือ LINE: @105printing (ใส่@นำ)